Kommende

På grunn av Covid-19-restriksjoner og den senere tids vesentlige forverring av smittesituasjonen i Norge er det bli behov for å forenkle årets opplegg, og i større grad basere det på lokal deltakelse.

Dato for konkurransen er satt til 18. februar. Meld interesse så snart som mulig gjennom påmeldingskjemaet!