Konkurranse i lingvistikk

Under en lingvistikk-konkurranse får deltakerne et sett med problemer som de må løse på tid. Oppgavene inneholder en slags data (ord, setninger, tekster osv.), vanligvis på et språk som ikke er kjent for alle deltakerne, som de må analysere for å løse noen oppgaver som ofte involverer oversettelse til og fra det gitte språket.

Se eksempler på oppgaver og fremgangsmåte i seksjonen forberedelse!

Det er en vanlig misforståelse at lingvistikk handler om å lære språk. Lingvistikk er den vitenskapelige studien av menneskespråk og de generelle mønstrene på tvers av språk. For å løse språkvitenskapsproblemer kreves ingen forkunnskaper om fremmedspråk eller lingvistikk (selv om det kan hjelpe). Språkvitenskapelige problemer er komplette, på den måten at all nødvendig informasjon inngå i problemformuleringen. For å løse dem er det bare dataene i problemet som er nødvendig med logisk og analytisk tenkning.

Den norske lingvistikkolympiaden vil holdes årlig i tre runder;

  1. En kvalifiserende runde som holdes lokalt. Den er åpen for alle som ønsker å delta.
  2. Deltakere med gode resultater fra den innledende runden vil kvalifisere seg til runde to, hvor oppgavene blir vanskeligere. Man får en hel uke på seg til å løse oppgavene. Oppgavene skal løses selvstendig.
  3. The participants with the highest scores in de innledende rundene går til den norske finalen, hvor vinnere kåres og de beste kandidatene velges ut for å representere Norge i the International Olympiad in Linguistics (IOL). Oppgavene i den norske finalen vil være vanskelige. Typisk vil det være tre til fem oppgaver av ulik vanskelighetsgrad, og det er ikke gitt at noen kandiater vil klare alle oppgavene.

For karaktersetting av løsningene bruker juryen i de senere rundene det samme hovedprinsippet som i IOL: ikke bare svarene, men hele løsningene er rangert; helt riktige svar uten forklaring får lave score. Løseren må oppdage mønstre og forstå fenomenene som vises i problemet, og deretter skrive ned sine observasjoner. NOL har som et av sine mål å sende deltaker til internasjonale finaler.

De består av individuelle konkurranser (dagen etter ankomst) der fem oppgaver må løses innen seks timer. Dagen etter blir du introdusert for vertslandet og dets folk så vel som motstanderlagene. Den fjerde dagen er reservert for teamoppgaven, der fire studenter fra ett land (= ett team) jobber sammen om et problem i fire timer. Oppgavene består vanligvis av å identifisere strukturer (grammatikk) eller betydningen av ord / ordgrupper fra ukjente språk. Noen ganger føles det å løse problemene som å tyde hieroglyfer. Den siste dagen finner prisutdelingen sted etterfulgt av en høytidelig markering.