Statutter

 1. Norsk Lingvistikkolympiade skal være en veldedig non-profit-organisasjon for å fremme interessen for lingvistikk blant skoleelever.
 2. Målene for NOL skal være å:
  1. Å promotere besvissthet rundt språk, og verdens språklige mangffold, og essensen av språkvitenskap blant studenter før universitetet og den generelle befolkningen.
  2. Å fremme ungdoms ferdigheter i logisk tenkning og kreativ anvendelse av generell kunnskap i problemløsning.
  3. Å bekjentgjøre studenter med naturen av yrkene innen lingivistikk og språk og reklamere for disse yrkene som karrierevalg.
  4. Å oppmuntre vennlige relasjoner, internasjonal forståelse og en ånd av sportslig konkurranseevne mellom unge mennesker som er interessert i lingvistikk fra alle land.
  5. Å styrke samarbeidet mellom lærere og eksperter som er involvert i språkvitenskap på skolen og motivere lanseringen av nye språklige konkurranser over hele verden.
  6. Å stimulere utviklingen og veksten av sjangeren til det selvforsynte språklige problemet.
 3. NOL skal årlig arrangere lingvistikk-konkurranser og arbeide for norsk deltakelse i internasjonale konkurranser.
 4. Alle elever som går på videregående skole (eller lavere trinn), samt hjemmeskolerte elever, og ikke er eldre enn 20 år den første konkurransedagen av den internasjonale finalen kan delta. Deltakere som har deltatt i et annet lands konkurranse kan ikke samme år delta i norsk konkurranse. Norske statsborgere som studerer i utlandet, må ta spesiell kontakt ved ønske om å representere Norge, ettersom dette kun tillates under spesielle omstendigheter.
 5. Oppgavene gis på flere språk blant annet norsk og engelsk. Ta kontakt på noling@noling.no ved spørsmål angående tilgjengelige språk. Ordbøker er ikke tillatt.
 6. Skolekontakten for hver skole må registrere seg.
 7. Deltakeravgifter skal holdes på et minimum, og skal ikke lønne arrangører eller på annen måte skape økonomiske fordeler for arrangører
 8. NOL skal samarbeide med den internasjonale lingvistikkolympiaden
 9. NOL skal søke samarbeid med skoler, universiteter og offentlige myndigheter.
 10. NOL skal ha et styre eller en styringsgruppe, bestående av minst tre representanter.
 11. NOL skal søke sponsorer for å dekke direkte utgifter og minimere deltakeravgift. Sponsorene skal få markere seg og presentere seg for deltakere, men NOL og sponsorene skal i slike sammenhenger være særlig bevisst at enkelte av deltakerne vil være under 18 år og form og tone i sponsorbudskapene skal hensynta dette.

Ansvar for norsk organisasjonskommite

En nasjonal organisasjon er organet som er ansvarlig for å organisere landets lokale utvelgelsesprosess og landets deltakelse i IOL. De bør være ærlige organisasjoner med tilknytning til utdanning, som har som mål og evne å organisere en nasjonal konkurranse på lang sikt. Den nasjonale organisasjonens plikter med hensyn til IOL er som følger: - å informere det internasjonale styret om eventuelle endringer i kontaktdetaljer - å kommunisere til den lokale organisasjonskomiteen om deres hensikt å bringe et lag til OL så tidlig som mulig og ikke senere enn den kunngjørte fristen8 - å bekrefte denne hensikten innen fristen og informere den lokale organisasjonskomiteen ikke mindre enn ti uker før konkurransen til språket/språkene studentene deres ønsker å jobbe i. Hvis de ber om et språk som ikke var i forrige Olympiade, melding må gis innen 1. februar - betaler alle gebyrer og gebyrer i tide og i alle fall før betalingsfristen.

Den velger en leder som må være erfaren i organisering av konkurranser for ungdomsskoleelever på nasjonalt eller høyere nivå. Det er den lokale organisasjonskomiteens plikt å: - annonsere Olympiaden i god tid på passende fora - designe (eller bestille design av) en logo for Olympiaden - opprette og vedlikeholde et nettsted med informasjon om Olympiaden - videre uttrykk av interesse og forespørsler om å delta fra ikke-akkrediterte land til det internasjonale styret - motta registreringer fra nasjonale arrangører og få nøyaktig informasjon om delegasjonenes reiseruter - bistå teamledere i organisasjonen av reisen ved å sende offisielle invitasjoner og gi informasjon om lokalet og tidsplanen på forespørsel - gi råd til problemkomiteen om listen over team og arbeidsspråk som de etterspør så snart den er ferdig, noe som må skje senest ti uker før IOL. Den lokale organisasjonskomiteen er også ansvarlig for den lokale organisasjonen av Olympiaden, som inkluderer: - velge et passende sted for Olympiaden i vertslandet, med sikte på sørge for like levekår for alle deltakere - planlegge og arrangere det sosiale og kulturelle programmet - samle inn midler til å dekke kostnadene ved - overnatting og helpensjon for fire deltakere og en teamleder fra hvert deltakende akkrediterte land, samt juryen, for varigheten av Olympiaden - reisekostnadene for medlemmer av den internasjonale juryen til stedet for Olympiaden, inkludert visagebyr hvis det er aktuelt - deltakelse av de ovennevnte menneskene i det sosiale og kulturelle programmet - tilrettelegging av oppsynsmenn - andre tekniske utgifter - økning midler til å dekke kostnadene ved, og arrangere eller sørge for etter behov, - saler for åpning, orientering, konkurranser, diskusjon, prisutdeling og avslutning - et passende sted hvor deltakerne kan samles sosialt når de ikke ellers er okkupert - møterom for IOC-møtet, det internasjonale styret hvis ønskelig, og for juryen - skrivepapir til deltakerne, ekstra penner, samt eventuelle spesifikasjoner Jeg trenger utstyr til de to konkurransene - forfriskninger under den enkelte konkurransen - medaljer, premier, vitnemål og sertifikater - rekruttere tilsynsmenn til konkurransene.